Oferta

Maszyny wykorzystywane przez firmę Hydrosystem II Maszyny wykorzystywane przez firmę Hydrosystem II Narzędzia wykorzystywane przez firmę Hydrosystem II Narzędzia wykorzystywane przez firmę Hydrosystem II Narzędzia wykorzystywane przez firmę Hydrosystem II Narzędzia wykorzystywane przez firmę Hydrosystem II Narzędzia wykorzystywane przez firmę Hydrosystem II Narzędzia wykorzystywane przez firmę Hydrosystem II

Usługi wykonawstwa, remontów, konserwacji oraz modernizacji

Firma Hydrosystem II od wielu lat świadczy usługi w zakresie wykonawstwa, remontów konserwacji oraz modernizacji :

 • instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych,
 • zewnętrznych sieci wodociągowych,
 • zewnętrznych instalacji kanalizacyjnych ( fekalnych oraz burzowych ),
 • instalacji gazowych wraz z przyłączami,
 • instalacji centralnego ogrzewania wraz z węzłami cieplnymi,
 • kotłowni gazowych, olejowych oraz na paliwo stałe,
 • wymiennikowni c.o. i cwu,
 • zewnętrznych sieci c.o.

Wykonujemy również :

Powyższe prace instalacyjne wykonujemy z materiałów tradycyjnych oraz z miedzi, PCV, CPCV, polietylenu, polipropylenu przy połączeniach spawanych, zgrzewanych, lutowanych, klejonych, skręcanych, zaciskowych we wszystkich znanych technologiach na co posiadamy odpowiednie atesty i uprawnienia.

Dokumentacja prac

Zapewniamy pełną dokumentację, wraz z uzgodnieniami dotyczącą w/w prac, a ponadto gwarantujemy kompletny nadzór przez mistrzów i technologów.

Dozór oraz konserwacja urządzeń i instalacji

Pragniemy dodać, że nasz Zakład nie ogranicza się jedynie do wykonywania instalacji, ich remontów i napraw, lecz zajmuje się także stałym dozorem oraz konserwacją funkcjonujących urządzeń i instalacji.

Usuwanie awarii

Jesteśmy w stanie zapewnić wykonywanie konserwacji remontów bieżących jak również usuwanie awarii wszystkich urządzeń oraz instalacji sanitarnych, c.o, gazowych, kotłowni oraz instalacji elektrycznych, do których posiadamy pełne zaplecze materiałowo sprzętowe.

Usługi konserwacyjne świadczymy w systemie czasowym ( rocznie lub sezonowo ).

Nasz Zakład jest przedsiębiorstwem świadczącym usługi dla wszystkich instytucji, które nie posiadają własnego zaplecza remontowo - inwestycyjnego.

Są to przede wszystkim:

 • obiekty służby zdrowia,
 • obiekty oświaty,
 • przedszkola,
 • żłobki,
 • urzędy,
 • hotele,
 • spółdzielnie mieszkaniowe,
 • wspólnoty mieszkaniowe.

Stała obsługa

Instytucje te poza prowadzeniem podstawowej działalności zmuszone są zajmować się także konserwacją, remontami, modernizacją oraz obsługą swoich obiektów jak i znajdujących się w nich instalacji.

Często brak stałej obsługi zajmującej się wyżej wymienionymi czynnościami owocuje dramatycznymi skutkami lub co najmniej nieprzyjemnościami takimi jak: zalanie budynku, przerwa w dostawie ciepła, energii elektrycznej lub gazu, unieruchomienie kompleksów kuchennych, wyłączenie z eksploatacji urządzeń sanitarnych - a niewłaściwa eksploatacja urządzeń może spowodować narastanie kosztów przyszłych remontów w sposób lawinowy.

Referencje klientów

Z naszych usług korzystają min: spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, PKP, domy pomocy społecznej, placówki edukacyjne, przedszkola i żłobki, ZOZy, AM.

Nasi dotychczasowi klienci są zadowoleni z poziomu wykonywanych usług oraz ze współpracy z solidną i sprawdzoną firmą stale współpracującą z Zakładem Gazowniczym, Zakładem Energetycznym i MPEC.

Narzędzia wykorzystywane przez firmę Hydrosystem II
Narzędzia wykorzystywane przez firmę Hydrosystem II
Narzędzia wykorzystywane przez firmę Hydrosystem II
Narzędzia wykorzystywane przez firmę Hydrosystem II
Narzędzia wykorzystywane przez firmę Hydrosystem II
Narzędzia wykorzystywane przez firmę Hydrosystem II
Narzędzia wykorzystywane przez firmę Hydrosystem II
Narzędzia wykorzystywane przez firmę Hydrosystem II
Narzędzia wykorzystywane przez firmę Hydrosystem II